Molla Cami Yemek Duası

Yemek duası, Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükür ve hamd etmektir. Farklı yemek duaları vardır. kişi istediği gibi Allah'ın ona verdiği nimetlerden dolayı şükredip Rabbine bir nevi teşekkür edebilir. Ama Dua ederken Rabbine karşı en güzel bir şekilde dua etmek daha makbul olur. Bunun için en güzel şekilde dua yapmak istiyorsak araştırıp öğrenebiliriz. Peygamber Efendimizin (sav) yemekten sonra hangi duaları yapmıştır, Allah'a karşı nasıl şükredip hamd etmiştir öğrenip onu örnek almalıyız. Büyük veli ve alim insanların da yaptıkları yemek duaları vardır.

Molla Cami Yemek Duası:

Okunuşu:

Elhamdülillâh , Elhamdülillâh, Elhamdülillâhillezî et'amenâ , vesegânâ,ve cealenâ minel müslimîn.
Elhamdülillâhirabbil âlemîn.
Vesselâtü ve's-selâmü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Va'fuannâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
Va'fuannâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.
Va'fuannâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

Allahumme salli âla seyyidine muhammedin bi âdedi enve-ir rizki limen yeşe-u bi ğayri hisebin ubsut âleyne rizkan vesiân min kulli cihetin min haze-i ğaybike bi ğayri minneti mahlukin bi mahdi fadli keremike bi ğayri hisebin ye akremel ekremin ve ye erhamur rahimin, iftehil bebe ye Allahu, iftehil bebe ye Allahu, iftehil bebe ye Allahu, ye Allahu ye kefii ye fettehu ye mufettihu fettih bilhayr.

Allahümmeğfir sâhibe hâze't-taâmi vel-âkilîn.Allâhümmec'al devletehüm dâimen , evlâdehüm âlimen sâlihâ. Ve lâ tüsellıt aleyhim zâlimâ.Allahümme zîd ve lâtengus ni'meten kesîraten bi hurmetil Fâtiha.

Anlamı:
Hamd Allaha mahsustur. ( 3 kere )
Hamd bizi doyuran, sulayan, ve bizi müslümanlardan eyleyen Allaha mahsustur.
Hamd alemlerin rabbi olan Allaha mahsustur. Salatu selam efendimiz Muhammed s.a.v. ile O´nun al ve ashabının tamamı üzerine olsun.
Bizi afv eyle , bizi mağfiret eyle , bize rahmet eyle ( Allahım ). sen bizim mevlamızsın; kafir kavimler üzerine galib gelmemiz için bize yardım eyle.( 3 kere )
Allahım rızkın ve fetihlerin her çeşidinin adedi kadar, Efendimiz Muhammed Mustafa´ya s.a.v. rahmet eyle.

Ey istediğine rızkı hesabsız olarak yayan Rabbim! Mahlukata minnet ettirmeden, sadece kereminin fazlıyla, kendi gayb hazinelerinden, her cihetten bizim üzerimize hesabsiz olarak rizk saç , ey ikram edicilerin en cömerdi ve ey Merhamet edicilerin en merhametlisi.

Ya Allah ( hayra ait ) her kapıyı aç, ( 3 kere )
Ya Allah ya Kafi , ya Fettah , ya Müfettih ! Hayırlı olarak aç ( hayırlı fetihler nasib eyle )
Allahım bu yemeğin sahibi ve yiyenleri mağfiret buyur. Allahım onlarin devletlerini daim, evladlarını alim, salih eyle.
Onlar üzerine zalimleri musallat etme !
Allahım Fatiha suresinin sırrı hürmetine, bize bir çok nimetleri fazlalaştır, noksanlaştırma !

Yazar: www.duasi.org ibrahim

Molla Cami Yemek Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları